• HSSV khoa Kế toán - Quản trị kinh doanh - Sáng tạo khởi nghiệp
HSSV khoa Kế toán - Quản trị kinh doanh - Sáng tạo khởi nghiệp

Sáng ngày 16/10/2021, tại Khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh – Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề “HSSV Khoa Kế toán – Quản trị sáng tạo khởi nghiệp”

Trên cơ sở triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 16/6/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) nhằm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, cũng như công tác ngoại khóa cho HSSV.

Sáng ngày 16/10/2021, tại Khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh – Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề “HSSV Khoa Kế toán – Quản trị sáng tạo khởi nghiệp”; Nội tổ chức buổi sinh hoạt nhằm huấn luyện bồi dưỡng nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên và học sinh, sinh viên của Khoa, bên cạnh đó cũng trao đổi những khó khăn cũng như gợi mở những ý tưởng khi hiện thực hóa trong khởi nghiệp. Tham dự buổi sinh hoạt có Ths Vương Ngọc Bảo Hà – Trưởng Khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh, cũng là chủ tọa và người trình bày những nội dung sinh hoạt như:

HSSV với khởi nghiệp sáng tạo

Xây dựng kế hoạch khởi nghiệp

Hình thành ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

Mặc dù buổi sinh hoạt được tổ chức vào cuối tuần và hình thức Online nhưng những kiến thức thú vị, hữu ích về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cách tiếp cận vấn đề, phương pháp đào tạo hiện đại cùng tinh thần học hỏi không ngừng, buổi sinh hoạt đã diễn ra vô cùng sôi nổi, hào hứng.

Một vài hình ảnh tại buổi sinh hoạt: