• LÃNH ĐẠO KHOA
LÃNH ĐẠO KHOA

1. Th.s VƯƠNG NGỌC BẢO HÀ

Chức vụ: TRƯỞNG KHOA

Email: baohavuongngoc@gmail.com

Sđt: 0918.83.64.34

2. Th.s PHẠM MINH KẾT

Chức vụ: PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: minhket.btec@gmail.com

Sđt: 0917.94.66.94

 

TIN LIÊN QUAN.