• Trang Zalo Official Account tuyển sinh quét Mã QR (ảnh kèm theo):
Trang Zalo Official Account tuyển sinh quét Mã QR (ảnh kèm theo):

 

Trang Zalo Official Account tuyển sinh quét Mã QR (ảnh kèm theo): 
Đẩy mạnh việc đăng ký tuyển sinh trực tuyển qua các kênh của trường và trang tuyển sinh của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Báo tuổi trẻ (địa chỉ: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/ hoặc https://dangkyxettuyennghe.tuoitre.vn/) với mã trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu là CDD6002.